Tee ostoksia turvallisesti

YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ

Upperty.fi arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla tavalla. Tavoitteenamme on seurata kaikkia ajankohtaisia henkilötietosuojaa koskevia lakeja ja asetuksia, kuten esimerkiksi Tietosuoja-asetusta, toiselta nimeltään GDPR (General Data Protection Regulation). Tavoitteenamme on olla selkeitä ja kuvailla, kuinka henkilötietojasi kerätään ja käsitellään meidän ja yhteistyökumppaniemme toimesta. Emme kerää tai käsittele enempää tietoja kuin tarpeellista voidaksemme täyttää odotuksesi ja velvollisuutemme sinua kohtaan. Tämä käytäntö auttaa sinua mm. ymmärtämään millaista tietoa keräämme ja kuinka sitä käytetään.

Tämä käytäntö koskee kaikkia tietoja, joita kerätään web-sivustomme kautta.

OIKEUDELLINEN PERUSTA

Jotta meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi, tarvitsemme niin sanotun oikeudellisen perustan. Käsittelemme henkilötietojasi, koska käsittely on välttämätöntä voidaksemme toteuttaa sopimus, joka meillä on kanssasi asiakkaana ostosi perusteella.

Käsittelemme henkilötietojasi myös, koska käsittely on välttämätöntä voidaksemme täyttää meitä koskevat oikeudelliset velvollisuudet.

Käsittelemme henkilötietojasi myös, koska käsittely on välttämätöntä niitä tarkoituksia varten, jotka koskevat oikeutettua etuamme. Käsittely perustuu niin kutsuttuun tasapainotestiin ja siihen kuuluvat tilanteet, joissa haluamme, tai meidän täytyy tehdä jotain, esim. kommunikoida kanssasi tai markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme, mikä on pääasiassa meidän etumme mukaista, edellyttäen, ettei se vahingoita omaa etuasi tai perustavanlaatui

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Käsittelemme tietoja, joita sinä asiakkaana olet antanut meille, kun teet ostoksia tai vierailet web-sivustollamme sekä kommunikoit kanssamme. Käsittelemämme henkilötiedot ovat etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, henkilötunnuksesi (siinä tapauksessa, että olet antanut sen), postiosoitteesi ja käyttäjätilisi.

Käsittelemme henkilötunnustasi ainoastaan, kun sen on välttämätöntä turvallisen tunnistautumisen tärkeydelle tai jonkin muun painavan syyn vuoksi. Käytämme henkilötunnustasi niin vähän kuin mahdollista. Tilanteet, joissa saatamme käsitellä henkilötunnustasi ovat oston yhteydessä, kun meidän täytyy tunnistaa sinut asiakaspalvelutilanteessa, kun pyydät tietoa mitä henkilötietojasi käsittelemme, pyydät että korjaamme virheellisiä tietojasi, pyydät meitä poistamaan tai rajoittamaan meillä olevia henkilötietojasi ja kun annamme sinulle kopion meillä olevista henkilötiedoistasi.

Keräämme ja käsittelemme tietoja sinusta myös, kun teet ostoksia tai vierailet web-sivustollamme. Käsittelemämme henkilötiedot ovat tiedot ostostasi ja ostoshistoriastasi. Käsittelemme henkilötietojasi myös evästeiden (cookies) hyväksymisen kautta, katso alla erillinen kappale.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme edellä mainittuja henkilötietoja:

 • käsitelläksemme tilaustasi/ostoasi voidaksemme:
  • tunnistaa sinut
  • toimittaa tilatun tuotteen
  • käsitellä maksuasi
  • käsitellä palautuksia, vaihtoja ja mahdollisia reklamaatioita
  • lähettää sinulle tekstiviesti-ilmoituksia toimituksen tilanteesta
  • ottaa sinuun yhteyttä mahdollisissa tuotteidesi toimitukseen liittyvissä ongelmissa
 • antaaksemme sinulle henkilökohtaisesti räätälöidyn kokemuksen palveluistamme evästeiden (cookies) keräämisen avulla
 • täyttääksemme oikeudelliset velvoitteet (esim. kirjanpitolain, tuotevastuun ja tuoteturvallisuuden velvoitteet)
 • markkinoidaksemme tuotteitamme
 • kehittääksemme asiakasosaamistamme ja analysoidaksemme asiakaskäyttäytymistäsi, mikä tarkoittaa nk. profiloinnin tekemistä. Annamme sinulle tarjouksia, joita uskomme sinun pitävän tärkeinä perustuen kulutuskäyttäytymisanalyysisi tulokseen, ja jotta emme häiritsisi sinua turhaan, voidaksemme tarjota sinulle tuotteita, jotka vastaavat toiveitasi ja tarpeitasi
 • hoitaaksemme asiakaspalvelutilanteita
 • arvioidaksemme, kehittääksemme ja parantaaksemme yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmää suurta asiakaskuntaa varten
 • estääksemme palvelun väärinkäyttöä tai estääksemme, ehkäistäksemme ja selvittääksemme yritykseen kohdistuvia rikoksia

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme tarkoituksena hallinnoida ja helpottaa ostoasi sekä auttaa meitä markkinointiviestinnässä. Näitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kuljetusyhtiö, maksukumppani, sähköpostin palveluntuottaja, tekstiviestien palveluntuottaja, web-analytiikan palveluntuottaja ja paino. Nämä yritykset ovat henkilötietojen käsittelijöitä ja me olemme yhä rekisterinpitäjiä. Varmistamme, että kumppanimme käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä turvallisesti niin, että sisällytämme heidän kanssa tekemäämme sopimukseen henkilötietojen käsittelyn.

Säilytämme tietoa omille palvelimillamme Ruotsissa tai palvelimilla, joita yhteistyökumppanimme hallinnoivat.

Kaikkien yhteistyökumppaniemme ja palveluntuottajiemme kotipaikka on EES-alueella ja myös heidän palvelimensa ja muu varastointi on sijoitettu tälle alueelle. Ainoa poikkeus on Google LLC, katso oma kappale Evästeet (cookies) -otsikon alla.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille viranomaisille, jotka vaativat näiden tietojen luovuttamista.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös fuusion, oston tai kaikkien tai osan varantojemme myymisen mahdollistamiseksi.

KÄSITTELYN JA SÄILYTTÄMISEN KESTO

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin niiden säilyttämistä tarvitaan niitä tarkoituksia varten, jonka vuoksi tietoja annettiin tai kerättiin. Samat henkilötiedot saatetaan säilyttää useassa eri paikassa eri käyttötarkoituksia varten.

Mikäli otat meihin yhteyttä sähköpostin välityksellä, säilytetään kirjeenvaihto niin kauan kuin se on välttämätöntä asian hoitamista varten.

Henkilötietoja, joita käsittelemme tarkoituksena hallita asiakassuhdetta, mukaan lukien ostosi ja käyttäjätilisi, tai noudattaa sopimuksia ja oikeudellisia velvoitteita sinua kohtaan, esim. noudattaa takuu-, reklamaatio- tai perumisoikeusvelvollisuuksia, käsitellään sen ajan kuin on välttämätöntä, jotta voimme hallita asiakassuhdetta ja täyttää sopimuksemme tai oikeudelliset velvoitteemme ja velvollisuutemme sinua kohtaan.

Kirjanpitoa varten käsittelemiämme henkilötietoja säilytetään voimassa olevan kirjanpitolainsäädännön mukaan.

Käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin vuoden ajan siitä lähtien, kun asiakassuhteesi meillä on loppunut.

Henkilötietojasi saatetaan säilyttää ylhäällä kuvailtua kauemmin, mikäli se on tarpeen oikeudellisten velvoitteiden tai viranomaispäätösten noudattamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Kun teet ostoksia meillä, voit tuntea olosi turvalliseksi ja varmaksi. Teemme toimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat aina suojassa meillä ja että käsitteleminen tapahtuu voimassa olevien tietosuojasäännösten sekä sisäisten toimintalinjojemme ja tapojemme mukaan.

Varmistamme myös teknisten ratkaisujen sekä yhteistyökumppaniemme ja tavarantoimittajiemme sopimusten avulla, että he käsittelevät henkilötietojasi turvallisesti ja noudattavat henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä.

Maksu- ja laskutustiedot luovutetaan maksamisesta vastuussa olevien maksukumppaniemme salatun yhteyden kautta.

SINUN OIKEUTESI

Oikeus saada pääsy tietoihin (nk. rekisteriote): Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä sen suhteen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Mikäli haluat tietää tarkemmin, kuinka käsittelemme juuri sinun tietojasi, voit pyytää meiltä rekisteriotteen. Sinulla on oikeus pyytää tarkastaa mitä tietoja sinusta rekisteröidään. Mikäli haluat tiedon tästä, sinun tulee jättää meille kirjallinen pyyntö. Mikäli saamme pyynnön rekisteriotteesta, pyydämme tietoja varmistaaksemme, että tieto toimitetaan oikealla ihmiselle.

Oikeus oikaista tietoja: Voit pyytää, että henkilötietojasi korjataan, mikäli tiedot eivät ole oikeellisia tai ovat vajaita.

Oikeus poistaa tietoja: Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen, esim. jos:

 • tiedot eivät ole enää välttämättömiä niitä käyttötarkoituksia varten, jonka vuoksi niitä on kerätty tai käsitelty
 • vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin

Tämä ei kuitenkaan koske, jos esimerkiksi olemme lain nojalla velvollisia säilyttämään tietoja.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeutettu etu/tasapainotesti: Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka tukeutuu tasapainotestiin. Me saamme kuitenkin jatkaa tietojesi käsittelyä, vaikka olet vastustanut käsittelyä, mikäli olemme velvollisia siihen lain nojalla tai viranomaisohjeen tai -päätöksen vuoksi.

Suoramarkkinointi: Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojasi käyttöä suoramarkkinointiin. Oikeus koskee myös henkilötietojen analyyseja (nk. profilointi), joita tehdään suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaiken tyyppisiä etsiviä markkinointitoimenpiteitä (esim. postin, sähköpostin ja tekstiviestin välityksellä).

Sinulla on mahdollisuus valita, mitä yhteydenottokanavia käytämme uutiskirjettä ja henkilökohtaisia tarjouksia varten, esim. voit valita tarjousten vastaanottamisen ainoastaan sähköpostin välityksellä, ei tekstiviestien. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse vastustaa tämän kaltaista henkilötietojen käsittelyä, vaan ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oikeus siirtää tiedot rekisteristä toiseen: Sinulla on oikeus saada kopio sinua koskevista henkilötiedoista jäsennellyssä muodossa ja tietyissä tilanteissa saada nämä tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee ainoastaan tietoja, joita olet itse antanut meille ja joita käsittelemme laillisella perusteella, esim. sopimus kanssasi. Tietojen siirron yksi edellytys on se, että siirto on teknisesti mahdollista.

Oikeus jättää valituksia: Mikäli olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla.

EVÄSTEET (COOKIES)

Web-sivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan vierailijan tietokoneelle ja joita on mahdollista käyttää sen seuraaamiseen, mitä vierailija tekee web-sivustollamme.

Käytämme erityyppisiä evästeitä (cookies):

1. pysyvä eväste jää vierailijan tietokoneelle määräajaksi

2. istuntoeväste tallennetaan väliaikaisesti tietokoneen muistiin siksi ajaksi, kun vierailija on web-sivustolla. Istuntoeväste katoaa, kun suljet web-selaimesi.

3. kolmannen osapuolen evästeet, nämä evästeet jokin toinen yritys on sijoittanut tietokoneellesi. Kolmannen osapuolen evästeistä johtuen mm. saat nähdä kohdennettuja ilmoituksia muilla sivustoilla nk. uudelleenkohdistaminen

Käytämme evästeitä parantaaksemme web-sivustoamme vierailijaa varten esim. mukauttamalla web-sivustoamme vierailijan toiveiden, valintojen ja mielenkiinnon mukaan, sekä voidaksemme auttaa sinua näkemään mitä tuotteita olet laittanut ostoskoriisi. Käytämme evästeitä voidaksemme analysoida web-sivustoamme ja kuinka niitä käytetään (katso kappale web-analyysista alempana), sekä markkinointiin uudelleenkohdistamisen kautta.

Hyväksymällä tämän yksityisyyskäytännön ja/tai käyttämällä web-sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön tässä ilmoitetun mukaan. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön web-selaimesi turvallisuusasetuksissa. Voit myös asentaa web-selaimesi niin, että saat kysymyksen joka kerta, kun web-sivustomme yrittää sijoittaa evästeen tietokoneellesi. Web-selaimen kautta voi myös poistaa aikaisemmin tallennetut evästeet, katso lisätietoja web-selaimesi apusivuilta. Lisäksi voit milloin tahansa poistaa evästeitä kovalevyltäsi manunaalisesti.

Mikäli haluat poistaa evästeet, jotka ovat jo tietokoneellasi: katso web-selaimesi ohjeet.

Google Analytics ja Google Tag Manager (web-analytiikka)
Web-sivustomme käyttää Google Analytics -webanalytiikkapalvelua, josta vastaa Google LLC (”Google”). Google Analytics käyttää evästeitä (cookies) eli tekstitiedostoja, joita sijoitetaan tietokoneellesi, jotta pystytään analysoimaan kuinka käyttäjä käyttää web-sivustoa. Tämän kaltaisen evästeen kautta luotua tietoa web-sivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteenne) välitetään eteenpäin ja säilytetään Googlen toimesta servereillä EES-alueella ja sen ulkopuolella.

Google käyttää tätä tietoa tarkoituksenaan arvioida web-sivuston käyttöäsi ja koota raportteja web-sivustomme aktiivisuudesta.

Google voi myös luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille, mikäli laki sitä vaatii tai siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlelle. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muiden Googlella olevien tietojen kanssa. Käyttämällä web-sivustoamme hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tällä tavalla ja niitä tarkoituksia varten, jotka kuvaillaan yllä.

Mikäli et halua, että vierailusi web-sivustollamme näytetään Google Analytics -tilastossa, voit asentaa lisäosan web-selaimeesi. Lisäosa web-selaimille Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ja Opera löytyy täältä.

Google Analytics -palvelun kautta käytämme evästeitä myös uudelleenkohdistamiseen. Uudelleenkohdistaminen tarkoittaa kiinnostukseen perustuvaa mainostamista eli että käyttäytymistäsi web-sivustollamme voidaan käyttää kohdennettuihin mainoksiin toisilla web-sivustoilla. Tätä tarkoitusta varten käytetään kolmannen osapuolen evästeiden dataa. Mikäli haluat muuttaa asetuksiasi uudelleenkohdistamiseen tai haluat jättää pois evästeet, joita käytetään Googlen kiinnostukseen perustuvaan mainontaan, voit tehdä sen täällä.

YHTEYSTIEDOT

Henkilötietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on Upperty AB, org. nr 556949-0302.

Mikäli sinulla on kysymyksiä sinusta tallennetuista henkilötiedoista, olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin vip@upperty.com

Upperty AB
Box 20041
161 02 Bromma

Turvallisuus Upperty.fi:ssä

Voit aina tuntea olosi turvalliseksi kun teet ostoksia Upperty.fi:ssä. Tarjoamme siksi asiakkaillemme 365 päivän avoimen kaupan kaikkiin tilauksiin ja aina avuliaan asiakaspalvelun.

Turvallinen korttimaksaminen

Kun valitset kassalla maksutavaksi kortin niin ostopainikkeen klikkaamisen jälkeen sinut siirretään eteenpäin salatulle maksusivulle suorittamaan maksu. Maksu veloitetaan siltä kortilta jota käytät maksun yhteydessä eikä siitä veloiteta mitään ylimääräistä maksua. Tilaus lähetetään kotiosoitteeseesi tai poikkeavaan toimitusosoitteeseen jos olet antanut sellaisen tilauksen yhteydessä. Hyväksymme Mastercard- ja Visa-kortit. Korttimaksut käsittelee Euroline tai DIBS joka on yksi Ruotsin suurimmista maksunvälittäjistä ja toimii PCI DSS-turvallisuusstandardin mukaisesti.

Maksa ilman korttia

Jos olet epävarma kortilla maksamisen suhteen niin hyväksymme maksutavoiksi myös PayPalin, laskun ja suoramaksun. PayPalia käytettäessä sinun ei tarvitse antaa kortin numeroa vaan suoritat maksun turvallisesti PayPal-tilisi kautta. Laskulla tilatessa maksat milloin tahdot 30 päivän sisällä. Voit myös valita osamaksun, jolloin voit maksaa tilauksesi osissa pidemmän aikavälin kuluessa. Jos valitset suoramaksun, niin suoritat maksun turvallisesti oman verkkopankkisi kautta. Jos siis et jostain syystä tahdo maksaa kortilla niin suosittelemme että valitset jonkin muun näistä maksutavoista.

Maksutekniikka

Emme pysty näkemään emmekä tallentamaan luottokortti- tai pankkitietojasi. Kaikki tieto mitä annat maksutapahtuman yhteydessä lähetetään suoraan pankin maksujärjestelmään jossa tieto käsitellään salatussa ympäristössä. Kaikki tiedonvälitys jossa käsitellään luottokortti- tai pankkitietojasi kryptataan ja lähetetään turvallisesti.

3D Secure

Käytämme maksujärjestelmää jota kutsutaan nimellä 3D Secure. 3D Secure on VISA:n järjestelmä joka tunnistaa sinut kuluttajana kun maksat kortillasi internetissä. Myös MasterCard käyttää tätä tekniikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käytät korttiasi maksaaksesi verkosta ostettuja tuotteita tai palveluita niin kortinmyöntäjän vastuulla on tunnistaa sinut.

3D Secure toimii niin, että kun asiakas haluaa maksaa niin hän antaa kortin numeron. Kortin numero tarkistetaan korttiyhtiöltä salatun yhteyden kautta erityisen salatun serverin avulla. Asiakas tunnistautuu salasanalla, pankki varmistaa asian, myyjä saa OK-vastauksen ja näin maksu voidaan hyväksyä.